Zeman zaal z nemocnice rozdvat koly. Spoj se s Fialou i Babiem – iDNES.cz

Prezident republiky se opakovan setkal s vedoucm KPR (Kancele prezidenta republiky, pozn. red.), jeho prostednictvm uloil KPR pipravit nvrhy rozhodnut hlavy sttu o pijet demise vldy a poven vldy plnnm vkonu funkc podle stavy esk republiky, a to do ustanoven nov vldy, uvedl hradn mluv Ji Ovek v tiskov zprv.

Doplnil, e v ptek se Zeman spoj s Babiem, v sobotu pak bude jednat s Fialou prostednictvm videokonference.

Kancel prezidenta republiky nepetrit zajiuje v souladu se zkonem obstarvn vc spojench s vkonem pravomoc prezidenta republiky stanovench stavou esk republiky, stavnmi zkony a zkony, dle s protokolrnmi povinnostmi a veejnou innost prezidenta republiky. Dal kroky jsou plnovny s ohledem na aktuln epidemiologickou situaci a platn opaten stedn vojensk nemocnice. Ve spoluprci s VN bude vyuit mimo jin ifrovan systm videokonferenc, uvedl dle mluv Hradu.

Babi ve tvrtek uvedl, e mu editel VN a Zemanv oetujc lka Miroslav Zavoral nabdl monost mluvit s prezidentem online, nepovauje to ale za vhodn. Je tak mon, e se premir s hlavou sttu spoj telefonicky. Redakce iDNES.cz oslovila Babie i Fialu s prosbou o vyjden.

Podle Ovka se Zeman od ter do tvrtka opakovan setkal se svmi rodinnmi pslunky.

Prv ve tvrtek dopoledne byl prezident pemstn z jednotky intenzivn pe na bn lko. Mluv nemocnice Jitka Zinke pi t pleitosti uvedla, e Zeman byl v prvn polovin jna hospitalizovn kvli zhoren zdravotnho stavu v dsledku zhorenho pjmu potravy a tekutin.

Zdravotn stav pi pjmu do nemocnice nepochybn vyadoval intenzivn pi. Lba, a to zejmna komplexn nutrin podpora, poskytnut na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivn medicny 1. LF UK a VN, vedla ke zlepen prezidentova klinickho stavu, uvedla Zinke.

Kvli zhorujc se epidemick situaci stedn vojensk nemocnice ve stedu omezila nvtvy na akutnch lkch, mezi kter pat prv i ta na rehabilitanm oddlen. Ty tak mohou probhat jen v odvodnitelnch ppadech, jako je nvtva u pacient v terminlnm stdiu nevyliteln nemoci i u osob ve patnm psychickm stavu souvisejcm s hospitalizac, a to po dohod s vedoucm nebo oetujcm lkaem a za psnch podmnek.

Pravidla jsou zvazn pro nvtvy kadho pacienta, napsala na dotaz iDNES.cz.

Prezident Zeman byl hospitalizovan na JIP tm ped mscem, 10. jna. Ze zmku v Lnech ho tehdy pevezla sanitka. O necel dva tdny pozdji, 22. jna, pak mluv nemocnice Zinke sdlila, e dky komplexn lb specialist VN dolo k mrnmu zlepen jeho zdravotnho stavu.

Kvli Zemanov zdravotnmu stavu vzniklo devtilenn lkask konzilium. To se m poprv sejt tento ptek. V souvislosti s podezenm, e by prezident nemusel bt schopen plnit sv povinnosti, zaali zkonodrci uvaovat o doasnm zbaven Zemana jeho pravomoc.Pedseda Sentu Milo Vystril ve tvrtek kolem poledne uvedl, e nyn povauje za logick pokat, zda bude Zeman schopen pevzt demisi vldy. Pokud by se tak nestalo, bylo by podle nj teba zeptat se nemocnice na prezidentv zdravotnstav.

We want to say thanks to the author of this article for this incredible web content

Zeman zaal z nemocnice rozdvat koly. Spoj se s Fialou i Babiem – iDNES.cz

Bofads