U Hrdeku plly svky, vro sem pilkalo stovky Havlovch pznivc – iDNES.cz

Spisovatel koupil chalupu nedaleko Vlic v roce 1967, o Hrdeku mluvil jako o svm existencilnm domov.Po Havlov smrti se pravideln promuje v pietn msto.

V pedelch letech pichzelo pznivc mn, leton kulat vro vak rezonuje. Od rna se u chalupy vystdali p nvtvnci, ada lid se zastavila na cest autem.

Chodme sem skoro pravideln, mme to z Trutnova kousek. Chceme si Havla pipomenout. Vtali jsme ho jako prezidenta po pdu komunismu, neml to jednoduch, ale svoboda tu aspo chvilku byla. Te se to njak vytrc, kaj manel Rosenbergovi.

Dramatika Havla znali od vidn. Z jejich vku, kter stoj za pivovarem, vidli prkrt, jak tam jako tehdej pivovarsk dlnk parkuje svj hnd mercedes. Njak zprvy o nm mli zprostedkovan tak od zednka, kter na Hrdeku pro Havlovy pracoval.

Tady na louce pes cestu od chalupy stvala buka, odkud estbci sledovali, jestli u Havlovch nkdo zastavuje. Jezdili jsme sem tehdy autem, protoe je to odlehl silnice, manelka si potebovala nacviit jzdy ped zkoukou v autokole. Pozdji si Sttn bezpenost postavila chatu opodl, take u tolik nebyli na och, vzpomnaj penzist Rosenbergovi.

U vjezdu do stodoly ho destky svek, jsou tu pivn lahve, dkovn vzkazy na plot, fotky nebo lnky z nedvn doby. Pietu pro Havla znovu uspodal jeho soused Vladimr Pechan, i kdy s tm mv sp pote. Vdova Dagmar Havlov podle nj u neprojevuje pli porozumn.

U jsem to dlat nechtl, pan to nebylo recht a m jin nzor, ale pemluvili m. V ptek jsem tu nco pipravil a v nedli vechno zase pouklzm. Dve jsem sem dval kameny, bvalo tu i modnov srdce, kter vyezal jeden znm, ale nkdo to ukradl, poznamenv Vladimr Pechan s mohutnm plnovousem, kter tu rozdv pchozm sv fotografie coby Krakonoe.

Te jsem na plot nalepil star fotky z Havlovch nvtv. Mm jich spoustu, byl u m Jan Tska, Marta Kubiov, Vra slavsk i dal. Kdy si Havel zval u dve kamardy herce, tak se naped stavovali vichni u m, k Pechan.

V loskm roce vdova po prezidentovi Dagmar Havlov umstila na louku u chalupy kamennou kapliku pro vechny, kte chtj uctt jeho pamtku. Pod stromem za chalupou je o poznn skromnj pietn msto, ho tam nkolik svek jako vzpomnka na prvn Havlovu manelku Olgu.

Te tu demokracie nen, zlob se eny

V poledne zaplil svku tak Martin Vchet, kter byl a do roku 2016 poadatelem trutnovskho open air festivalu, ne nael pznivj toit v Brn. Vclav Havel bval na festivalu pravidelnm nvtvnkem, od roku 2007 dokonce jehonelnkem.

Kdy jsem dnes rno nad nelnkem pemlel, kal jsem si, e ty vci, kter dlal, nemly okamit dopad, protoe nebyl elov pragmatik. Ale z dlouhodobho pohledu nm dodneka jeho vize svt na cestu jako to betlmsk svtlo, smje se nkdej disident Vchet. Havla poznal v 80. letech coby oprav trutnovskho autoservisu, kam pijel kvli oprav auta.

Nkte sem chodvaj na vro sametov revoluce i na vro Havlova odchodu. Je poteba si Havla pipomnat. Navc nemme to daleko, te jsme ly jen kousek z Pekla. My jsme pravdolskai a je to pro ns dleit. Penme to i na mlad generaci, dcera je studentka gymnzia a zajm se o to, vyprv trojice en Petra, Mirka a Elika, ale dl se pedstavit nechtj.

Za souasnch restrikc je pojem demokracie dleit. Nyn mi to pipomn sp jin reimy. Teba u okovn je to vidt. Demokracie, svoboda slova a jednn, monost astnit se ehokoli a kdekoli – to te rozhodn nen svobodn, podotk striktn jedna z en.

Havel podle nich chyb, hlavn jeho slunost a draz na morln hodnoty, kter upednostoval ped ekonomickmi zjmy.

Chalupa na Hrdeku hostila pestrou spolenost

Od chvle, kdy Vclav Havel s manelkou Olgou chalupu pod torzem stedovkho hradu Betejn koupili, sem pravideln jezdili. Jako disident, prezident i oban. Koupili jsme to jako takovou zceninku a lta jsme to tady pestavovali, upravovali. Mnoho jsem tady toho napsal a proil, odehrla se zde nejrozmanitj setkn a dly se tu dleit disidentsk vci. Dm m svou historii, ctm ho jako svj existenciln domov, jako msto, s nm jsem do znan mry srostl, vzpomnal Vclav Havel v rozhlasovm rozhovoru v roce 2011. Hrdeek ml vlastn pamtn knihu, kterou zavedl jeho otec.

Navzdory tomu, e chalupa byla pod stlm dohledem tajn policie, stalo se z n v 70. a 80. letech jedno z center disidentu a nezvisl kultury. V jnu 1977 se zde uskutenil festival druh hudebn kultury, na pehldce undergroundovch hudebnk, kte mli zkaz vystupovat, se sely dv stovky lid. O rok pozdji tu kapela The Plastic People of the Universe uvedla Paijov hry, jako pedskokan zahrl tehdy dvanctilet Filip Topol, frontman skupiny Ps vojci. Na konci 70. let trvil Havel na Hrdeku domc vzen, sttn bezpenost kvli tomu ped chalupou vybudovala strn domek. Pi rozshl domovn prohldce policie v roce 1984 zabavila mnostv knih, fotografi, magnetofonovch psk a dalch dokument.

Usedlost byla za socialismu tak djitm pravidelnch zahradnch slavnost, kter podal Havlv soused, reisr Andrej Krob. Hrly se na nich dramatikovy hry. Za pozdjm prezidentem jezdila plejda osobnost. Herci Vlasta Chramostov a Pavel Landovsk, psniki Jaroslav Hutka, Svatopluk Karsek nebo Vlasta Tek, zpvaka Marta Kubiov, spisovatel Ivan Klma, Ludvk Vaculk a Pavel Kohout.

V roce 1999 Vclav Havel na Hrdeku pijal tehdejho generlnho tajemnka OSN Kofiho Anana, aby projednali situaci v Kosovu. Zavtala sem tak ministryn zahraninch vc USA Madeleine Albrightov nebo polsk politik Jacek Kuro. Na chalup se po revoluci uskutenila ada dleitch schzek politik, mimo jin se tu domlouvaly detaily eskoslovensk ekonomick reformy. Dlali jsme je zprvu po hospodch a chalupch proto, e Hrad byl propikovan nesslnmi kabely a nevdli jsme, kdo vechno ns odposlouchv. Kdy se doba zklidnila, konaly se v hradnch prostorch nebo na adu vldy. Hrdeek se pro m stval u jen mstem odpoinku, obasnho niku, mstem, s nm m ve nkolik desetilet vzpomnek, vyprvl Vclav Havel v dokumentu Andreje Kroba Fenomn Hrdeek z roku 2006.

We wish to say thanks to the author of this short article for this awesome content

U Hrdeku plly svky, vro sem pilkalo stovky Havlovch pznivc – iDNES.cz

Bofads