Svatomartinsk nen pika, ale prodm statisce lhv, piznv vina – iDNES.cz

Vinastv Mutnice a Neoklas ardice podnikatele Tome upy kadoron uvedou na trh pes 400 tisc lhv svatomartinskho vna. V letonm komplikovanm ronku se jim tento objem povedlo jet o dv st tisc lhv navit. Celkem vinask fond odhaduje leton produkci na 2,2 milionu lhv. upovy firmy jich tak obstaraj zhruba 27 procent. To u se nejsp nebude nikdy opakovat, k vina v rozhovoru pro iDNES.cz.

Pro si to myslte, e se tolik lhv u nikdy nevyprodukuje?
Nkolik let se drme 400 tisc lhv, letonch 600 tisc je extrm jak z obchodnho, tak i vrobnho hlediska. Zpsobil to sten covid a zaven gastra, cel to vrazn zashlo do spotebitelskch zvyklost. Ale selo se tam najednou mnohem vce initel a a se vci vrt do normlu, oekvme, e nae prodejn sla se dostanou zpt na pedel hodnoty.

Kdo je Tom upa?

 • Vina
  Tom upa obhospodauje stovky hektar vinic na jin Morav
  a je tak jednm z nejvtch distributor vna do eskch
  supermarket.
 • Je nejvt producent Svatomartinskho vna u ns, kontroluje
  zhruba tetinu eskho trhu celkovho prodeje Svatomartinskho
  vna (cca 1,7 – 2 miliony lhv celkem, z toho skupina Tome
  upy 600 tisc).
 • Je majitel vinaskch vrobnch podnik (nap. Vinastv
  Mutnice, Vinastv Neoklas ardice, Vno Pezinok (SK)).
 • Vyrb mj. pod prestinmi etiketami Augustininsk sklep,
  Sovn a Augistininsk rezidence.
 • Kontroluje desetinu eskho trhu z celkovho prodeje vna u ns
  (cca 220 milion litr vna celkem).

Na vrobu svatomartinskho vna nen moc asu, jak sloit je pipravit ho vas?
Svatomartinsk je pro ns pedevm z logistickho hlediska ohromn kvapk. Na zatku z muste hrozny posbrat, pak je svzt, zpracovat, nechat vykvasit a vyfiltrovat, aby vno bylo v podku. Pot se vno st, etiketuje, zabal a zan distribuovat. Dleit je vechno pipravit tak, aby se v jeden moment, a to 11. 11. pesn v jedenct hodin, mohlo odkrt, a to jak v restauracch, tak i v obchodech po cel republice. Dleit je, e veker tyto procesy na sebe musej pesn navazovat, nic se nikde neme zastavit. Urit letos pojedeme na dvousmnn provoz a pravdpodobn i na tsmnn.

Ovlivnilo letos njak vrobu poas a pozdj dozrvn hrozn?
Kvten byl podn chladn a zdlo se, e vinobran bude posunuto o msc. Obvali jsme se, e svatomartinsk vbec nestihneme. Bhem teplch przdnin se ale ve dohnalo, a zase na ten dramatick konec, kdy byla zima a prelo. Pot ale bylo vcemn teplo a do konce vinobran.

Odbratel vm kadopdn mus jako kad rok vit, dopedu vno ochutnat nemohou.
Pesn tak. Svatomartinsk je jedinm vnem v roce, kter se objednv zvazn jet v dob, kdy vno jet neexistuje. Obvykle je to koncem srpna. Odbratel jej neme okotovat, ale mus dopedu uvst, jak poet lhv chce a z jak vinn odrdy. To znamen, e to je vno, kter se prodv na zklad velmi vysok dvry. Protoe pak ji nejde podit od nikoho jinho.

Zdann tichho vna by pineslo 1,8 miliardy. Vinai jsou razantn proti

Koupte vno od nkoho, u koho vte, e bude nejenom kvalitativn v podku, ale tak pijde vas a nenastane dn problm. Zrove objednvte u nkoho, kdo je vlastnkem vinohradu, tedy pstitel, ale souasn i vina a obchodnk. Tady se neodpout dn chyba. Od neprovenho partnera si pro svoje restaurace nebo prodejny nemete objednat destky tisc lhv. Zatmco u bnch vn lze dopedu kotovat, lid si pijdou vybrat na akci, u Svatomartinskho to zkrtka nelze.

Proto tak na parametry a kvalitu prodvanch svatomartinskch vn dohl Vinask fond
Samozejm. Svatomartinsk je obchodn znaka a toto vno neme vyrbt jen tak kad. Muste mt licenci od Vinaskho fondu, kter nad celou udlost dohl. Na Fond se poslaj vzorky, kde prochzej slepou degustac nezvisl komise. Ta hodnot vzhled, vni, chu a celkov dojem z vna. Pokud uspjete, zskte licenci a platte licenn poplatky.

Z jakch odrd se Svatomartinsk vyrb:

Tady bych to rozdlil do dvou kategori. Tou prvn jsou tradin odrdy, tedy Mller, Modr portugal a Svatovavineck. K trendovm odrdm se ad Veltln erven ran (bl), Mukt moravsk a Zweibeltrebe.

Jak se vy osobn dvte na tradici svatomartinskho vna vzala?
Historicky tu byla ji za Josefa II., kdy bylo zvykem ochutnvat prvn vno novho ronku. Oslavovala se sklize, slavilo se, e hrozny jsou v bezpe ped prodnmi ivly. Novodobou tradici pak zavedl Vinask fond, kter v tomto odvedl velmi dobrou dlouhodobou prci.

Pili se znakou Svatomartinsk vno a posunuli jej kalendn ped Beaujolais Nouveau, je se jako prvn vno danho ronku prodv vude ve svt. Z naeho trhu jej v podstat vyzmizkovali. Ale podstatn je, e tmto podporujeme nae vinae, nae vinohrady, nae hrozny, nae pstitele. Nyn se celkov prodv asi dva miliony lhv, to je podle m vborn vsledek. Svatomartinsk tradice se provzala s gastronomi a setkvnm a odehrv se kolem toho cel kultura. Je to vc, kter se povedla.

Vinastv v slech

26
000000 –
je ron prodej vna cel vinask skupiny (v litrech)

4
000 000 –
tolik
milion hrozn zpracuj (v kg)

14
500 000 –
prodanch
obal (ks)

Jak vznamn pro vs je svat Martin byznysov?
Tak je to dobr rozcvika, a to i pro vechny zamstnance. Samozejm, jsou dal udlosti v roce, kter jsou pro ns zajmav, ale svat Martin je urit jedna z top udlost. Na druhou stranu, asi bych to z toho vinaskho pohledu nevyzdvihoval jako nejvt pecku, protoe svatomartinsk vno se nead k pln tm nejkvalitnjm. Nem dostatek asu na vyzrn. Pro ns je to dleit i proto, e je prvn sondou do danho ronku vna, abychom odkryli jeho potencil. Je to mlad vno, kter je od sv podstaty uren k rychl spoteb a nikoli archivaci. Ale samozejm m jin potencil, a to objemov. Pokud se budeme bavit, e budeme vyrbt nejlep vno na svt, tak jej neprodme 600 tisc lhv, e?

V z sklidte, v listopadu mte vechno prodan. Skoro by se dalo ct, e to jsou rychl penze, je to tak? Je to dvod, pro tento byznys dlte?
Je to jeden z dvod, ale podstatnj dvod je produktov skladba naich vinohrad, kdy st portfolia tvo ran odrdy, kter jsou svm elem ureny pro vrobu svatomartinskho vna.

A vyrbt nejdra vna se nechystte?
Vte, vno z barikovch sud je trochu jin mistrovstv. Ovem, zsah na zkaznky je diametrln jin. J vm klidn eknu, e drah vna v takovm mnostv, abych uivil stovky zamstnanc a zajistil pirozen rozvoj naich vinic a naeho vinastv, prodvat neumm. Navc, dra vna se nyn ve smyslu kvantity prodvaj velmi patn.

We would like to say thanks to the author of this write-up for this incredible content

Svatomartinsk nen pika, ale prodm statisce lhv, piznv vina – iDNES.cz

Bofads