Stovky restaurac nebudou kontrolovat sv hosty, ekli zstupci Chcpl PES – iDNES.cz

Organiztoi akce ji minul tden poslali na praskou hygienickou stanici sv vlastn udn, e od pondl nebudou kontrolovat bezinfeknost a kvli omezovn svobod svolv hnut demonstraci na 17. listopadu od 15:00 na prask Staromstsk nmst.

Nai zamstnanci nemaj prvo na informace o zdrav naich host, dopustili by se poruen zkona, proto jsme se minul tden nahlsili na praskou hygienu, e nebudeme plnit nazen vldy a poprosili jsme eskou obchodn inspekci o pomoc, ekl v pondl v restauraci eberk v praskch Kunraticch prvn mstopedseda iniciativy Oteveme esko – Chcpl PES Ji Janeek.

Obsluha v restauraci eberk, kter se rozhodla nedodrovat vldn nazen. (1. listopadu 2021)

Vlastnk restaurace eberk a pedseda hnut Jakub Olbert dodal, e zstupci hnut budou v pondl v tomto podniku protestovat. Kontrolovat hosty nebudou, co ohlsili na Hygienickou stanici hlavnho msta Prahy. Oekvaj z jej strany kontrolu, kterou ale ji nahlsili esk obchodn inspekci (OI) jako snahu o diskriminaci host. Podali jsme OI o ochranu, dodal mstopedseda hnut Ji Janeek.

Jak hygiena, tak OI nm oznmili pijet, v ppad hygieny to bylo udn. Hygiena m povinnost v ppad udn konat, dodal Olbert. Zstupci hnut podle nj neekaj konflikt, ale argumentaci s lidmi, kterm vysvtl, pro je jejich konn protizkonn.

Podle Olberta je mon, e hygienici bu nsledn odejdou, nebo je pedaj do sprvnho zen.

Ministr zdravotnictv Adam Vojtch (za ANO) si je podle Olberta navc vdom, e nazen nen prvn v podku a e pouv ty sam vty, kter ji v minulosti zruil Nejvy sprvn soud. K tvorb samotnho nazen pak podle nj nepizval Legislativn radu vldy. A podle toho to tak vypad, doplnil.

Hygienici na kontrolu zatm nepili

Restaurace eberk po dopoledn tiskov konferenci otevela pro irokou veejnost. Pi vstupu do podniku nikdo nekontroloval bezinfeknost host, ti se navc mohli ve vnitnch prostorch pohybovat bez respirtor i v dob, kdy zrovna nekonzumovali jdlo i pit.

Uvnit restaurace byla podle reportra iDNES.cz po 11 hodin zhruba dvactka host, kontrola ale nepila. Myslm si, e dnes nepijdou. Doraz a jindy, a tu nebudou novini, ekl jeden z ptomnch host Duan Mesar.

Mesar nepat k bnm hostm restaurace, zatnil se i tiskov konference, by v roli divka, jeliko je dle svch slov pznivcem uskupen. Sm m podnik v centru Prahy a jak k, u dnes rno poctil zmnu.

V ase, ve kterm mme normln urit trby, mme dnes trbu pouze tetinovou, roziluje se a peje si, aby se kontrola jet ukzala. Iniciativa Chcpl pes toti si od konfrontace toti slibuje, e kontroly peargumentuje a vyvede z omylu. Nejvce by se nm lbilo, kdyby odchzeli s tm, e mme pravdu, k Ji Janeek, 1. mstopedseda Chcpl pes.

Hygienici vak ani pl hodiny po oteven restaurace nedorazili. Vyjden prask hygienick stanice redakce iDNES.cz zjiuje.

Restaurace mus hosty kontrolovat

Personl restaurac by od pondl 1. listopadu neml obslouit nikoho, kdo nen okovan proti covidu-19, toto onemocnn v poslednm plroce prokazateln neprodlal, ppadn nem platn negativn test na koronavirus. Bezinfeknost mohou host prokzat tak tm, e na mst podstoup samotest.

Ke kontrole doklad o bezinfeknosti me obsluha restaurac vyut aplikaci Teka pro mobiln telefony. Aplikace je k dispozici pro pstroje s operanmi systmy Android a iOS.

Za poruen mimodnho opaten ministerstva zdravotnictv hroz pokuta a ti miliony korun. Kontrolovat jeho dodrovn mohou krajsk hygienick stanice a policie. Hlavn hygienika Pavla Svrinov ji na tento tden ohlsila rozshl kontroly. V kadm okrese bude v ternu jedna a dv kontroln skupiny.

Ukate Teku, poaduje nov personl v gastru. Host problm nemaj

O povinnosti personlu restaurac kontrolovat bezinfeknost host rozhodl konc kabinet premira Andreje Babi (ANO) 20. jna. Opaten vyvolalo kritiku nkterch hospodskch, podle kter stt pen odpovdnost za en epidemie na majitele a provozovatele gastro slueb. Restrikce podle nich povedou k bytku host a dalmu poklesu treb.

Od pondl se tak zkracuje doba platnosti test na covid-19. Negativn vsledek antigennho testu nov plat 24 hodin msto dosavadnch t dn. U pesnjch PCR test se platnost zkrtila z tdne na 72 hodin.

Vrazn se omezuje rovn okruh lid, kte maj nrok na preventivn test hrazen z veejnho pojitn. Nenaokovan lid si je ode dneka mus platit ze svho.

Monost nechat se bezplatn otestovat maj i nadle dti a mlad do 18 let, lid naokovan nebo se zahjenou vakcinac a tak ti, kte se nemohou nechat okovat ze zdravotnch dvod. Pokraovat bude tak hrada test, na kter pole pacienta lka nebo hygiena. Z veejnho zdravotnho pojitn zstv hrazeno i testovn v socilnch slubch.

We would love to say thanks to the author of this post for this outstanding web content

Stovky restaurac nebudou kontrolovat sv hosty, ekli zstupci Chcpl PES – iDNES.cz

Bofads