Stnkai mus z brnnskho podchodu zmizet do ptku, pak nastoup sla – iDNES.cz

Chlapi, chyte tu ledniku radi oba, je tk, a nevyklouzne. J jen skom odemknout dodvku a hned vm s tm pomu, hlahol mu u stnku ped podchodem u hlavnho vlakovho ndra v Brn, kde se jet koncem roku prodvala grilovan kuata.

Te vechno vnitn vybaven mus zmizet. Nco chtj pesthovat, star a opotebovan vci vyhodit, vysvtluje chlapk a rozmachuje pi tom rukama.

Stejn jako dvactka dalch malch prodejen pmo z podchodu a jeho nejbliho okol i toto oberstven kon. Stnkm toti s poslednm dnem uplynulho roku vyprela njemn smlouva i stavebn povolen. A Brno u je neobnov.

Kdy se ped zhruba dvaceti lety dvalo povolen, bylo to za jinch hygienickch a bezpenostnch norem. Te u by ho stnky nedostaly, vysvtluje nmstek brnnsk primtorky Petr Hladk (KDU-SL).

Cena oprav jet nen znma

To vak nen zdaleka jedin dvod, pro je jet te na vech vlohch k vidn cedule s npisem Ob vprodej i Likvidace, vechno mus pry. Podle pln radnch se u letos zane podchod opravovat. M se z nj stt pvtiv msto s obchody pro vybran sortiment. Pedpokldme, e na promn podchodu by dlnci mohli zat pracovat asi za pl roku, nastiuje Hladk.

Stnkai vak maj na odchod jen tyi dny. V ptek pijdou pracovnci msta a jet ten den, potamo o vkendu, ve rozeberou. Pokud prodejci odmtnou pedat kle, existuje legln, prvn cesta, jak pevzet prostoru doclit, dopluje nmstek.

Co se modernizace prostoru te, Brnu chyb dokonit kompletn stavebn dokumentaci a o cen m jen hrubou pedstavu m init destky milion korun. Pitom teprve s kompletnmi podklady me zat hledat firmu, kter podchod promn.

Jakmile dokumentaci dokonme, bude jasn i pesn soutn cena. A a z tendru vzejde firma, budeme znt i termn dokonen prvn etapy rekonstrukce. V tu chvli vypeme poptvkov zen na prodejce v novch stncch, pedestr harmonogram Hladk.

U dn vetenick zbo

Do zmodernizovanch njemnch prostor pitom veden Brna chce pustit jen nkter typy slueb. Jsou mezi nimi teba zmenictv, drkov pedmty, kavrna, rychl oberstven, trafika nebo drogerie. Prodej levnch kabelek, obuvi a obleen pochybn kvality nepipust.

A tak stvajc obchodnci e, co dl. Zatmco stnek s grilovanm rychlm oberstvenm se posunul jen o pr destek metr nad eskaltory ped vchod do budovy Teska, ostatn si zoufaj. Dostali jsme pr dn na vysthovn. Byl to ok. Jet nedvno jsme tu podepisovali petici za dal prodej, ale oni chtj ve zruit, k vietnamsk ena, kter sbr popadan kartony po zemi. Ze stnku, kde prodvala lon textil, zbyla jen venkovn konstrukce.

Kam pjdeme? To nikdo z ns, kdo tu jsme, nev. Nikde v Brn nen msto, njmy jsou drah. Lidi se tu zastavuj a kaj, e je to koda, protoe tak levn jako u ns v normlnch obchodech nenakoup, pidv se kolega ze sousednho stnku, kde jet v nedli doprodval boty, kabelky nebo epice.

Pr o vkendu kontroly nechod, tak se snail udat, co lo.
Ostatn za pr drobnch nabzej zbvajc boty a obleen jin stnkai jet pi sthovn. V prodejn tabku a novinovho zbo zase pistoupili k velk inventue. Zaveno m i zmenk, oknko s oky nebo s peivem.

Ve vestibulu se ek na vsledek sporu

Pesto si pouze o kousek dl dv eny vybraj kabelky a naplno jede tak rychl oberstven pod eskaltory do obchodnho domu Letmo. Tam se prodvat de facto me. Stnky, kter se nachzej ve vestibulu podchodu, tedy v rozen sti pod tramvajovmi nstupiti, vlastn z vtiny firma Pliskovch, s nimi jet neskonily soudn spory, komentuje stav Hladk.

Se spolenost Pliska Interactive Services Consulting se msto zaalo soudit u ped lety, kdy obchodnci neplatili njemn. Radn proto chtli stnky zruit. Firma se proti tomu odvolala, Krajsk soud v Brn zatm termn jednn nestanovil.

Dokud tak nebude mt Brno jistotu soudnho rozsudku, kter zazn v jeho prospch, zasahovat nechce. Ostatn podle Hladka to zatm ani nen nezbytn. Tato st se zane eit a pi druh etap rekonstrukce, kter souvis s kompletn promnou Beneovy ulice a pedndranho prostoru. A na to je jet as. Bu de to vzva pro dal volebn obdob, podotk Hladk.

MF DNES oslovila i jednatelku firmy Alexandru Pliskovou, na telefont ani SMS vak nereagovala.

We would love to say thanks to the writer of this short article for this incredible web content

Stnkai mus z brnnskho podchodu zmizet do ptku, pak nastoup sla – iDNES.cz

Bofads