Rozdv doktor lky? Ilegln, varuj lkrny. Chyb kontrola, pednost m zisk – iDNES.cz

Praktick pklad: Star ena chod k neurologovi, ke ktermu jezd do okresnho msta. Lky je vak zvykl vyzvedvat v lkrn ve svm mst. Jednoho dne pak pila hned s nkolika recepty. Lkrnice je naetla pes obansk prkaz. Jednm z lk byl Pregabalin v hodnot dvou tisc korun.

Protoe jsou rzn druhy i velikosti balen, pedepsan nebylo v lkrn, musela jsem ho objednat. Druh den, kdy si lk pila vyzvednout, byl u vydan v lkrn na druh stran republiky, popsala ppad na svm profilu Malomstsk lkrnice.

Setkala se s takzvanmbakaenm. Ilegln praktikou pouvanou nktermi lkai a sptelenmi lkrnky. Star ena si lk samozejm nejela vyzvednout pes celou republiku. lo toti ofiktivn eRecept, kter lka vystavil pro vlastn ely a k pacientce se vlastn dostat ani neml. Tratn je ve vsledku lkrna Malomstsk lkrnice, kter v dobr ve lk pro pacientku objednala. Pokud toti lk nepouije pro jinho pacienta a bude jej chtt vrtit distributorovi, bude muset zaplatit pokutu.

Bakaen zskalo nzev od pomyslnho zsoben lkae lky do batohu, ze kterho je pak vydv pmo ve sv ordinaci.Zsob se pmo z lkrny, asto na zklad receptu pro jinho pacienta. Kdy lk vyd, vystav nov recept, ze kterho ovem lk dostane zpravidla opt jin pacient. Tak, aby lka opt doplnil svoje zsoby, doplnila detaily praktiky mluv esk lkrnick komory a souasn i lkrnice Michaela Baantov.

Na celm procesu se me podlet hned nkolik jedinc – samotn lkai, provozovatel lkrny, nkdy i samotn lkrnci a v neposledn ad farmaceutit reprezentanti firem, kter lky vyrb. V jejich zjmu je napklad vdej konkrtnho prepartu.

Korupn chovn

V em je konkrtn problm? Podle Lkrensk komory jde o poruen zkona.Upraj pacientovi prvo na vdej lku v lkrn, kterou si vybral, a na dnou dispenzaci (vdej, pozn. red.) lkrnkem. Subjekty podlejc se na bakaen se chovaj korupn, protoe se dl o profit zskan tm, e se pedepisuje nikoli nejlep lk pro pacienta, ale ekonomicky nejvhodnj pro n, vysvtlila dle Baantov.

Mte zkuenost s bakaenm?

Pokud jste tuto praktiku zaili, a u v lkask ordinaci, nebo jako lkrnk i lkrnice, podlte se s redakc iDNES.cz o svou zkuenost. Vyut mete kontaktn formul zde. Dkujeme!

Clembakaen nen oidit pi o pacienta, ale akti jsou motivovan prv ziskem za pedepisovn konkrtnho lku a zajitn, e jej pacient zsk pmo od lkae a nevyzvedne jej v jin ne sptelen lkrn. Prv spolupracujc lkrna je dleit pro zsoben lkae a nabakaen se tak podl.

Z praktiky tak tyj farmaceutick firmy, kter si zv obyt svch produkt, lka, kter zabakaen zsk provizi a tak zapojen lkrna ze zvenho obratu nebo tak z podlu na provizi pro lkae. Ve nevdomky plat zdravotn pojiovny, protoe praktiku je velmi tk dokzat.

Celkov tm naruuj poskytovn lkrensk pe, protoe podrvaj ekonomickou stabilitu poctivch lkren, jich je naprost vtina a kter by pacient jinak rd navtvil s receptem, doplnila Baantov.

Problm je podle Baantov i v tom, e chyb finln kontrola sprvnosti medikace, ppadnch kontraindikac nebo oven pravosti balen, kter provd lkrnk pi vdeji.

Kad pacient, kter dostane lk v ordinaci msto v lkrn, by se podle Komory ml zamyslet, zda dostv opravdu nejvhodnj lk na sv zdravotn pote. Tm nejvtm problmem je, e pacient dostv lk nikoli proto, e je pro nj nejvhodnj, ale proto, aby byl zajitn profit vech t zapojench subjekt, dodala mluv.

Nejastji jde o lukrativn liv ppravky, jako je napklad inzulin, neurologick i urologick lky.

Problmu si je vdom i Sttn ad pro kontrolu liv (SKL), kter vc povauje zavysoce spoleensky nebezpenou aktivitu.

Dvodem je skutenost, e systm vdeje livch ppravk je v rmci platn legislativy sven pouze do rukou poskytovatel lkrensk pe, ppadn jinm pracovitm, kter explicitn stanov zkon. Zdravotnick zazen maj pouze omezenou monost zajistit liv ppravek pacientovi, a to formou vybaven, avak za splnn podmnek, stanovench zkonem, uvedla mluv Klra Brunclkov.

Samotn esk lkask komora v pmm vdeji lk pacientovi nicmn zas a takov problm nevid, pokud nahrazuje neexistenci lkrensk pe. Lkrny jsou sp ve velkch mstech. Ale pak jsou urit msta, kde to tak dobr nen. A myslm si, e je hodn senior, kte nemaj monost se dopravit do msta. V dob covidov obzvl᚝. To nepovaujeme ani tak za bakaen, jako spe za slubu, tlumoil postoj organizace mluv Michal Sojka. Podle nj ani nen problematick, pokud se lka domluv pmo s lkrnkem na vdeji.

Kdy se domluv s lkrnkem, kter je ve mst, e jednou tdn pijede, vyzvedne lky, kter napsal pacientm na recept, tak to mi nepipad nepatin, dokonce by to mlo bt jako sluba honorovan, dodal. Zkon ovem toto nedovoluje.

Nadle rozen praxe

Praktiku nezastavilo ani zaveden eReceptu, kter lkai mus vyuvat od roku 2018. Z informac od lkrnk vme, e u nkterch provozovatel a lka tato praxe stle petrvv, uvedla lkrnice Baantov. Pestoe se d eRecept obejt, po pachatelch zstvaj elektronick stopy v datovm loiti.

Podle Komory se poet takov ppad snil, nadle jde vak o pomrn rozenou praxi. Dkazy se k takovm podvodm navc shn patn, nebo pacienti se boj proti svmu lkai svdit.

Pokud lkrnk zjist, e dochz k podvodu pacienta s ohledem na vdej lku, me se svolenm pacienta celou vc oznmit SKLu a esk lkarnick komoe, kter m disciplinrn pravomoc.

Pokud by se lkrnk podlel na bakaen, kter by svou zvanost bylo trestn, pak by byl sthn i on sm. Samostatnm problmem u bakaen je to, e pi nm nelze dn, pi vdeji lku, ovit pravost balen. A za to me bt lkrnk rovn postien pmo, doplnila Baantov s tm, e by dotyn mohl dostat pokutu od lkovho stavu.

Ten loni zkontroloval celkem 178 zdravotnickch zazen. Neoprvnn vdej livch ppravk u poskytovatel zdravotnch slueb v obdob 2017 a 2020 prokzal stav formou 10 pravomocnch rozhodnut, na zklad kterch byly uloeny pokuty v celkov vi 1 470 000 korun poskytovatelm zdravotnch slueb, kte skladovali v prostorch jimi provozovanho zazen velk mnostv registrovanch livch ppravk za elem jejich neoprvnnho vdeje, doplnila mluv Klra Brunclkov.

Letos SKL udlil zatm jen dv sankce a to ve vi 70 000 a 100 000 korun. Kontroly provd na zklad svho plnu a tak dle podnt.

Prodeje lk na pedpis v eskch lkrnch a nemocnicch loni inily 71 miliard korun, co je meziron nrst o sedm procent. Rostl tak zjem o voln prodejn lky a produkty pro zdravotn pi, kde prodeje proti roku 2019 vzrostly o 5,5 procenta na 26 miliard korun.

We want to give thanks to the writer of this post for this outstanding content

Rozdv doktor lky? Ilegln, varuj lkrny. Chyb kontrola, pednost m zisk – iDNES.cz

Bofads