Pirti budou mt ti ministry, ODS pt a premira, TOP 09 jen dva – iDNES.cz

Ldi stran budouc koalice se v ter po vce ne dvanctihodinovm jednn domluvili na vldnm programovm prohlen i koalin smlouv. Shodu nalezli i na struktue vldy, kter bude mt 18 len. Oproti souasnmu kabinetu ANO a SSD v n budou navc ministi bez portfeje, kte budou mt na starosti legislativu, EU a vdu, vzkum a inovace.

Stranm koalice Spolu pipadne ve vld 11 mst, vedle premira Petra Fialy (ODS) do kabinetu nominuj ministry financ, obrany, prce, dopravy, zdravotnictv, spravedlnosti, zemdlstv, ivotnho prosted, kultury a ministra pro vdu, vzkum a inovace. Pirti a STAN budou mt ministry vnitra, prmyslu, kolstv, pro mstn rozvoj, zahrani, pro legislativu a pro evropsk zleitosti.

ODS stoj o post ministra financ, protoe povauje za vhodn, aby byl ze stejn strany jako premir. Zjem o toto msto pipustil v ter prvn mstopedseda ODS Zbynk Stanjura. Obranu by podle spekulac mohla vst poslankyn ODS Jana ernochov. Jako kandidt na ministra zdravotnictv je dlouhodob oznaovn Vlastimil Vlek (TOP 09), do ela zemdlstv by se mohl vrtit pedseda KDU-SL Marian Jureka.

Pravdpodobnm ministrem vnitra je f Starost Vt Rakuan, kolstv by mohl vst jeho pedchdce v ele STAN Petr Gazdk. Mstopedseda STAN Vslav Michalik by se podle spekulac mohl ujmout funkce ministra prmyslu. Mstn rozvoj a digitalizaci by mohl mt na starosti f Pirt Ivan Barto, v souvislosti s diplomaci se v poslednch dnech spekuluje o bvalm pirtskm poslanci Janu Lipavskm.

Chtj zvit slevu na poplatnka a zruit EET

Budouc vldn koalice se zavzala snit schodek veejnch financ na ti procenta hrubho domcho produktu, chce zvit daovou slevu na poplatnka i snit sociln pojitn placen zamstnavatelem. Vyplv to z programovho prohlen vldy, uvedla dnes esk televize. Koalice dokumenty zatm nezveejnily.

Podle Denku N koalice slibuje dvat deset procent sttnho rozpotu na investice a obnovit tradici havlovsk zahranin politiky.

Zhruba tyicetistrnkov programov prohlen podle televize obsahuje tak zvazek splnit kritria pro mon pijet eura. Chystan vldn koalice chce zruit elektronickou evidenci treb a zavst automatickou valorizaci minimln mzdy. Zvit by se mla automatick valorizace rodiovskho pspvku a ivotnho minima. Podle Denku N m bt zavedena daov brzda, take dan se nebudou moci zvyovat nad uritou mez.

Pro snen schodku veejnch financ na ti procenta HDP nestanovuje podle T prohlen termn, letos ministerstvo financ schodek oekv 7,7 procenta HDP a pt rok pt procent. Sociln pojitn placen zamstnavatelem by se mlo snit z nynjch 24,8 procenta o dva procentn body, pokud se poda konsolidovat stav veejnch financ.

Dchodov reforma by mla mt podle dokumentu ti pile, lid by mli dostat monost platit jedno procento ze svho dchodovho pojitn rodim nebo prarodim.

V plnu je revize platovch tabulek

spory by ml pinst audit sttn sprvy. Na zklad inventury vech agend sttu do roka pedstavme konkrtn plny na snen potu ednickch mst, pe se podle T v dokumentu.

Chystan koalice plnuje tak revizi platovch tabulek pro pilkn odbornk do sttnch slueb. Kadch pt let chce vyhodnocovat zkony a vyhlky a ty pozbvajc smysl ruit, uvedl Denk N.

Pro zahranin politiku m bt podle programovho prohlen prioritou ukotven eska v EU a NATO a spoluprce ve Visegrdsk skupin, pe Denk N. Rozvjet by se mlo spojenectv s USA, naopak vztahy s Ruskem a nou by mly projt reviz.

Budouc koalice chce podporovat rozen EU na zpadnm Balknu a pijmout zkon sankcionujc hrub poruen lidskch prv. Hls se k tomu, e nedemokratickm sttm neumon pstup ke klov infrastruktue R a zavede korespondenn volby pro echy v zahrani.

Pi adu vldy by mla vzniknout pozice poradce pro nrodn bezpenost. Koalice slbila dvat dv procenta HDP na obranu v rozpotu na rok 2025 a uzkonit tento zvazek.

prava registrovanho partnerstv je ve he

Koronavirus programov prohlen nezmiuje. V kapitole zdravotnictv obsahuje podle T zaveden monosti dobrovolnho doplkovho zdravotnho pipojitn a pravidelnou valorizaci plateb za sttn pojitnce. Se zavedenm manelstv pro vechny se nepot, ve he je vak prava registrovanho partnerstv, pe Denk N.

Richterov nechce tpit koalici sporem o manelstv osob stejnho pohlav

Vznikajc koalice chce podle denku zavdt nov pravidla pro fungovn mdi, aby bylo jasn, kdo je vydavatelem, kdo vlastnkem a kdo mdia financuje. Na leny vldy by se mla vrtit psobnost lustranho zkona. Soust plnu je novelizace zkona o stetu zjm, kter m zamezit kumulaci funkc a koncentraci moci, uvedl Denk N.

Kapitola o ivotnm prosted podle denku popisuje, jak se zlep hospodaen s vodou i recyklace a obhov hospodstv. Ochrana vody by mla bt zakotvena v stav, nov ndre by se mly budovat jen jako zdroje pitn vody.

Green Deal se me stt evropskou zelenou sebevradou, ekl na summitu Babi

Pln Green Deal navren Evropskou komis ke snen emis sklenkovch plyn je podle programovho prohlen pleitost, jak investicemi vrazn modernizovat eskou ekonomiku a zvit kvalitu ivota. Rozvjet by se mla infrastruktura pro elektromobilitu.

We want to thank the writer of this post for this outstanding content

Pirti budou mt ti ministry, ODS pt a premira, TOP 09 jen dva – iDNES.cz

Bofads