Pekarov vede Snmovnu. Poslanci odmtli, aby proti n kandidoval Havlek – iDNES.cz

Budu zstupcem vech poslanc, slbila ve Snmovn ji ped samotnou volbou Pekarov Adamov.

Pt rok, kdy bude esko pedsedat Evropsk unii, budou muset podle n politici odloit stranou, koho v parlamentu zastupuj. Co se te jazykovch schopnost, ekla, e se bez problm domluv anglicky.

Nikdy jsem nenazvala Poslaneckou snmovnou vanrnou, ekla tak poslancm fka TOP 09. Svou stranu vede dva roky. Byla jsem nejprve v komunln politice, uvedla ke svm politickm zkuenostem.

Na kytaru hrt neumm, ekla fka TOP 09 v narce na koncho pedsedu Vondrka

V ele Snmovny vystd Radka Vondrka z ANO. Na kytaru hrt neumm, ekla Markta Pekarov Adamov v narce na koncho fa Snmovny. Ten toti vyvolal skandl, kdy hrl na kytaru v hlavnm jednacm slu Snmovny a stl pitom na pultu pedsedy Snmovny.

ANO navrhlo do funkce pedsedy doln komory parlamentu vicepremira Karla Havlka, ten ale podle prvnk Snmovny neme kandidovat, pokud je ve vld. Pedpokladem pro to, aby poslanec – len vldy, mohl bt volen do funkce pedsedy Poslaneck snmovny, je nutn pedchoz znik lenstv ve vld, pe se ve stanovisku snmovnch prvnk, kter si vydala volebn komise.

Havlek by tedy musel nejprve dt demisi. Jeho ance by ale proti Pekarov Adamov ani tak nebyly vysok. ANO m toti jen 72 poslanc. Pesn tolik poslanc neodevzdalo hlasovac lstek, kter si vyzvedlo ped volbou novho pedsedy Snmovny.

Nominaci od len klubu ANO beru s pokorou. Nominoval m nejsilnj klub ve Snmovn, hjil svou nominaci Havlek jet ped tm, ne mu ptice stran, kter vytvoily koalici, kandidaturu zatrhla.

f poslanc TOP 09 Jan Jakob se ptal Havlka, zda u rezignoval na sv funkce ve vld, kdy se uchz o funkci fa Snmovny, a premira Andreje Babie, km by Havlka nahradil ve svm kabinetu.

Stanjura prosadil monost jednat i po plnoci

Na nvrh fa poslanc ODS Zbyka Stanjury Snmovna odhlasovala, e poslanci mohou jednat o veden Snmovny klidn i po plnoci.

Stanjura tak reagoval na sri vystoupen ministr a poslanc ANO ped volbou fky Snmovny.

Projevy len ANO, kte velebili Karla Havlka a jeho schopnosti, oznail f lidovc Marian Jureka za zatek Havlkovy beatifikace, tedy blahoeen v terminologii mskokatolick crkve.

Obhajoby kandidtky ptikoalice na fku Snmovny Markty Pekarov Adamov se ujal f poslanc TOP 09 Jan Jakob. Je to staten ena, ped nim nikdy neuhbala, ekl Jakob.

Nkolik poslanc ANO j ped tm vytalo, e nesedla v jednacm sle pi vystoupen v rmci bodu, kter se j osobn tk.

Snmovna bude mt nov est mstopedsed

Poslanci nyn na ustavujc schzi Snmovny rozhoduj o mstopedsedech doln komory parlamentu, kterch m bt nov est mst pti.

Budouc vldn koalice chce za mstopedsedy Jana Skopeka z ODS, Vru Kovovou z hnut STAN, Jana Bartoka z KDU-SL a za Pirty Olgu Richterovou.

Hnut ANO m mt dva posty mstopedsed Snmovny. Nominovalo Vondrka a Janu Mrakovou Vildumetzovou. K Vondrkovi m ale nov vtina vhrady a nen jist, e v tajn volb projde.

Do veden Snmovny kandiduje na post mstopedsedy i ldr SPD Tomio Okamura. Se zastoupenm SPD ve veden komory ale nov vtina ve Snmovn nepot.

Mandtov a imunitn vbor vede Vlkov

Poslanci ve stedu tak potvrdili leny novho mandtovho a imunitnho vboru. Vbor bude mt 16 len a povede ho poslankyn za hnut ANO a bval ministryn spravedlnosti Helena Vlkov. Potvrdilo ji 181 poslanc ze 187 ptomnch. est poslanc si pi hlasovn zdrelo.

Po ustavujc schzi Snmovny mus podle stavy podat vlda Andreje Babie demisi.

We want to give thanks to the writer of this short article for this awesome content

Pekarov vede Snmovnu. Poslanci odmtli, aby proti n kandidoval Havlek – iDNES.cz

Bofads