Odposlechy: Nezmar ur Tvrdka i ernochy. A ml Berbr milion za titul Slavie? – iDNES.cz

Taskav citace z policejnho vyetovn publikoval jako prvnserver eFotbal.cz. To se zejmna prv kolem Nezmara.

Krom Berbra v nich figuruje tak Roman Rogoz, bval sportovn editel Vyehradu, kter je rovn obvinn v ob kauzedajnho ovlivovn utkn prostednictvm rozhodch, i plzesk boss Adolf dek.

Nezmar ml podle spisu, kter u m redakce iDNES.cz a MF DNES k dispozici, v pondl 20. kvtna 2019 hovor s Rogozem, v nm napklad k:Dneska jsme mli schzku s vaim Takou (Romanem Berbrem).

Bylo to den pot, co Slavia dky bezglov remze na stadionu Banku Ostrava zskala ligov titul za ronk 2018/19.

Slvistit fotbalist slav mistrovsk titul za ronk 2018/19.

Policist k pepisu zmnnho telefontu pipojili okujc dodatek.

Poznmka policejnho orgnu: pedchoz den 19. 5. 2019 vyhrl tm SK Slavia Praha titul v prvn lize. Policejn orgn disponoval s poznatkem, e za vhru v lize m mt Roman (Berbr, pozn.) od funkcion SK Slavia Praha slben milionov platek. Z ve uvedenho hovoru vyplynulo, e se dne 20. 5. 2019 seel Roman Drigent (Rogoz, pozn.) s pedsedou pedstavenstva SK Slavia Praha Jaroslavem Tvrdkem a sportovnm manaerem SK Slavia Praha Janem Nezmarem.

Korupn afra kolem Romana Berbra

servis iDNES.cz

Novini ze serverueFotbal.cz uvdj, e o dodatku se ve vyetovn dle nemluv, a je tud sloit rozklovat, zda to policist dle vyetuj, nebo jej odloili jako falenou stopu.

Podle spis se Berbr s Tvrdkem setkal i dve. Pravideln zjevn byly i telefonty dvou kamard Nezmara s Rogozem. Prvn jmenovan v nich o svm tehdejm zamstnavateli Slavii Praha nemluv lichotiv.

Nezmar nadv na Jaroslava Tvrdka, e to je idiot, kter ni celou Slavii a dostv ji do problm svm chovnm, jednnm, psanm na Twitter a vyzrazovnm internch informac z klubu svm dtem, kter je pak zveejuj, l policist hovor Nezmara s Rogozem z10. ervence 2019.

Nezmar dle hovo o hrch Delim a Ngadeuovi, e to jsou ern zm..i, Protoe Deli ze Slavie v lt potaj utekl a Ngadeu se chyst udlat to sam. Jan Nezmar nadv i na hre Hubauera, Zmrhala a spol., e to jsou zm..i, kte rozkldaj kabinu.

Jan Nezmar

Nezmar u loni na podzim nkolik msc po konci ve Slavii potvrdil, e v policejnch odposlech figuruje. Zmnil, e se s Berbrem, toho asu mstopedsedou fotbalov asociace (FAR), vdal nkolikrt do roka a zhruba jednou za msc si s nm volal.

Odmtl vak, e se s nm bn bavil o delegaci sudch. Sm to tehdy serveru Seznam Zprvy popisoval:Lid maj kolikrt pocit, e ten, kdo se s nm kdy potkal, musel jet nutn na ervenou, ale tak to nen. Mon nkdo ekne, e jsem jel na oranovou. Pohyboval jsem se v ed zn, ve kter se v eskm fotbale funguje.

S Berbrem ml Nezmar podle odposlech rozebrat rozhod v letn kvalifikaci Ligy mistr s Klu. Po dvou vhrch 1:0 postoupila Slavia v lt 2019 do zkladn sti soute.

Roman Rogoz

Nezmar ml na zklad telefont sudho prvnho duelu, znmho TurkaCneyta Cakira,pozdravovat od Di Damkov. Ta mimo jin byla lenkou komise rozhodch UEFA i FIFA a Berbrovou ivotn partnerkou.

Podle webu eFotbal.cz si tak Nezmar stoval Rogozovi na jednn se svm fem Tvrdkem o prodlouen smlouvy ve Slavii. Nen tajemstvm, e v klubu bhem tletho angam Nezmar mval spory s ostatnmi leny veden. Nkolikrt kvli tomu pemlel o odchodu.

V lt 2020 ve Slavii definitivn skonil, k emu mla pispt i schzka ze 2. ervence prv s Tvrdkem.

V ter (30. ervna 2020) jsem sedl s tm mm Tondou (Tvrdk) – a bylo to totln o ho.n. Sp jakoby do negativa. Mimo jin jsem mu ek, e mu neprodloum smlouvu nebo nepodepu novou, dokud nesrovn svoje zvazky Bu mi tady dvejte vplatu a budu tady, i kdy jsem s tm nespokojenej. anebo m vyhote, l Nezmar dle spisu Rogozovi.

Roman Berbr

Krtce po jeho konci ve Slavii nabzel Nezmara, povaovanho dky spchm v Liberci i Slavii za velmi spnho sportovnho manaera, Berbr do Plzn dkovi, tehdy editeli Viktorie, dnes majiteli klubu.

Byl jsem hodinu s Honzou Nezmarem, telefonoval podle policist Berbr dkovi.Bejt tebou, tak se ho nevzdvm. Mezitma zpasama reprezentanma bych mu cinkl a sjednal bych si s nm kafe.

dek na to pikvl, Berbr mu sdlil, co kal Nezmarovi:Hele, da by t urit vzal. A m to rd, z fotbalu nechce odejt. Slavie u nen, do Sparty neme Liberec nechce, ty vole, tak jako, je to o uritej jako pravomoci.

Nezmar ml podle pepisu povdt Berbrovi:Jnechci dchodcovskej tm, j ho chci pestavt a konkurovat tm …m.

Po konci ve Slavii nicmn Nezmar do Plzn nezamil, po krtk pauze v lednu 2021 nastoupil do sportovnho seku polskho klubuPodbeskidzie Bielsko-Biala, na jae ale fotbal opustil a zaal pracovat pro poradenskou firmu Deloitte R.

We wish to say thanks to the author of this article for this incredible content

Odposlechy: Nezmar ur Tvrdka i ernochy. A ml Berbr milion za titul Slavie? – iDNES.cz

Bofads