Obzinovou v ele zprv Ro odmtaj politici i novini, hroz vpovdi – iDNES.cz

Personln rozhodnut ve veejnoprvnch mdich by nemla vzbuzovat pochybnosti. Koronavirov krize navc naplno ukzala, jak riziko dezinformace pedstavuj. Z mho pohledu se editel eskho rozhlasu rozhodl pro tce pochopitelnou zmnu, uvedla na Twitteru Pekarov Adamov.

Pozdji s tm, e tweet nebyl pln pochopen, dodala, e snahou politika samozejm neme bt, aby veejnoprvn mdium komukoli stranilo. Ale dezinformace clen podrvaj dvru ve stt. A v situaci, kdy jsou jasn nznaky, e by se tak dt mohlo, je dleit ci, za jak nebezpen to povauji, doplnila.

Nen jedinm politikem, kter se vyjdil kriticky.Toto m bt poslen role veejnoprvnho mdia? Mm o tom velk pochybnosti. Myslm, e je na ase eit tma mediln legislativy a ve, co s tm souvis, napsal pedseda poslaneckho klubu KDU-SL Marek Vborn.

Klid. Pan Obzinov je jenom pechodn een. Po beznu 2023 ji definitivn nahrad pan Ji Ovek, ertoval zase bval poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek.

Za nepijatelnou oznail Obzinovou tak mstopedseda Poslaneck snmovny za KDU-SL Jan Bartoek.Podle ady svdectv pikazovala na TV Prima novinm, jak maj pst reporte, aby byly v souladu s majitelem mdia, poukzal.

Vrazn tv ODS, starosta eporyj Pavel Novotn krok oznail za nejidiottjt HR rozhodnut v djinch eskho a eskoslovenskho rozhlasu. Vm to tak jist, e si rovnou dovolm jmnem destek bvalch zamstnanc televize Prima vyjdit celmu eskmu rozhlasu a jeho lidem hlubokou ast, napsal Novotn, kter dve psobil jako novin. Zavoralovi vzkzal, eJitka fakt nebyla na Prim, aby nco dila, Jitka byla posluha Zacha (Ivana Zacha, majitele televize Prima, pozn. red.).

Nesouhlasm, zn od novin

Nesouhlasn reakce pitom nepichzej jen z ad politik, ale tak z medilnho prosted. Podle nkolika zdroj z eskho rozhlasu m s nstupem Jitky Obzinov problm tak ada tamnch redaktor i editor, vetn samotnho managementu redakce. Rozhoduj se, jak budou postupovat dl, ekl dobe informovan zdroj.

Nkte svj nzor vyjdili i veejn. Honza Pokorn byl jeden z nejlepch f, co jsem kdy mla. Dokzal elit mnoha tlakm. Lidsky i pracovn je mi velmi lto, e kon a je velkou neznmou, co se bude dt dl, uvedla teba vedouc tamnho investigativnho tmu Markta Chaloupsk.

Pracuji ve zpravodajstv eskho rozhlasu. Nesouhlasm, napsal zase modertor Ji tefl.

Tom Drahoovsk, kter donedvna pracoval jako modertor esk televize a pedtm pracoval do roku 2014 prv na Prim, uvedl, e v roce 2013 mli v prezidentskch debatch stranit Miloi Zemanovi.Odmtl jsem se pod n jako tehdej dramaturg podepsat. Nsledovaly vhrky, e si u nikdy v dn televizi nekrtnu a postupn degradace. Takov bylo zpravodajstv pod vedenm Jitky Obzinov. Tak snad se lidi mn, napsal.

Novin a komenttor Hospodskch novin Petr Honzejk zase uvedl, e zpravodajstv eskho rozhlasu bude dit osoba, mezi jej pracovn metody pat manipulace zpravodajstv.Pan Ren Zavoral je zjevn ochoten dojt na cest, je zaala spojenm s alternativnmi mdii, a do plnho konce veejnoprvnosti, dodal.

Kontroverzn historie na Prim

Obzinov vedla od srpna 2009 do kvtna 2019 zpravodajstv a publicistiku TV Prima. V dob jejho psoben vzbudila pozornost informace serveru Hlidacipes.org, podle n byli zamstnanci zpravodajstv televize v z 2015 vedenm vetn Obzinov instruovni, aby informace o migran krizi vykreslovali jako riziko a ohroen a fakticky tak ignorovali zsady objektivity a vyvenosti.

Jsme tady vichni zamstnan, mme zamstnavatele, kter m njak postoj. Jestlie ho akceptuji j, akceptuje ho vedouc vydn, tak vy prost poslechnete pkaz vedoucho vydn, zaznlo z st Obzinov na nahrvce, kterou server zveejnil v kvtnu 2016. Zpsobem, jakm Prima informovala o migran krizi, ze zabvala i Rada pro rozhlasov a televizn vyslan (RRTV).

e bude vst zpravodajstv eskho rozhlasu, oznmilo mdium spolu s dalmi personlnmi zmnami ve stedu.Po vzjemn dohod dojde ke zmn ve veden Zpravodajstv. Jeho stvajcho editele Jana Pokornho vystd Jitka Obzinov, reportrka, modertorka, dramaturgyn a zkuen mediln manaerka s rozshlmi zkuenostmi jak z prosted eskho rozhlasu a esk televize, tak i privtnch mdi, uvedl esk rozhlas v tiskov zprv.

We want to say thanks to the author of this article for this outstanding web content

Obzinovou v ele zprv Ro odmtaj politici i novini, hroz vpovdi – iDNES.cz

Bofads