na zskv vojenskou pevahu. Nov drony obklop lo jako roj a ochrom ji – iDNES.cz

Video, kter m nsk sttn list Global Times k dispozici, ukazuje est vysokorychlostnch bezpilotnch plavidel, kter obkruuj lo. Podle listu drony funguj autonomna in rozhodnut, ani by potebovaly lidsk opertory.

Drony kooperativn vnmaj, provdj vysokorychlostn sledovn, shromaujdkazy a jsou schopnyzadret a vyhnat invazivn cle na moi, vypotv list jejich vhody. Proti plavidlm zenm lidmi maj bezpilotn zazen vhodu v nzk cen, multifunknosti, siln klovatelnosti, vysok mobilit a dlouh ivotnosti.

V porovnn s USA, Izraelem a dalmi hlavnmi vrobcidron zaali v n s vvojem vojenskch bezpilotnchplavidel pomrn pozd. Generln manaer Jn-ou cheng Liang vakv, e momentln jsou na nejvy rovni spolu s USA. Mon jsme ped ostatnmi, dodv.

Americk nmonictvo poprv pouilo roj bezpilotnch pravidel v roce 2014, ale v tu dobu je jet musel dit lidsk opertor. V dubnu tohoto roku U.S. Navy oznmilo, e se mu povedl spn test znien cle drony. Podle listuForbes tm Amerian vyslali jasn signl n.

Peking v Jihonskm moi buduje protilodn obranu. Jeho clem je udret americk lostvo mimo oblast, kterou si nrokuje za svou. Americk drony lze povaovat za odpovvi tmto opatenm.

na zejm hodl vyut vyvjenou miniletadlovou lo, kter by vypoutla prv bezpilotn letadla. Naznauj to snmky modelu tto lodi zveejnn na pehldce vojensk techniky ve mstu-chaj.

nsk nmonictvo pravdpodobnvyuije lo k trnovn reakc na neptelsk roje. M vak potencil fungovat i v ofenzivnch situacch. Vyputn drony lze vyut k naruen neptelskch nmonch operac. Pro neptelsk plavidlo je t잚 urit pesn cle, piem sta jeden dron, aby ochromil klov systmy lodi, napklad radary. Takov tok prezentovala v u-chaji sttem vlastnn spolenost AVIC. Drony obkrouily neptelsk lod a zashly je elektronickmi vboji.

cheng uvedl, e Jn-ou chyst pt rok zprovoznit prvn mateskou lo schopnou koordinovat leteck, nmon i podmosk drony. Pokud by se to spolenosti podailo, na by pravdpodobn mla nad USA vhodu.

Znepokojen Spojen stty

Pentagon velmi znepokojuje tempo, s jakm na ve vvoji nejmodernj vojensk techniky postupuje. Ameriany podle zprv mdi pekvapil nsk spn test hypersonick zbran.

Vysoce postaven americk generl a mstopedseda sboru nelnk tb John Hyten varoval, e na pedhon Ameriany ve vojenskm vvoji, pokud nco neudlme. Podle nj vak americk postup vrazn naruuje brutln byrokracie.

na u v nkterch oblastech USA pekonala. M nejvt nmonictvo na svt, takt jej vzdun obrann systm je podle analzy Pentagonu rozvinutj.

We want to say thanks to the author of this write-up for this awesome content

na zskv vojenskou pevahu. Nov drony obklop lo jako roj a ochrom ji – iDNES.cz

Bofads