Mme LED svtla, dra energie nm radost nevezme, kaj vnon zdobitel – iDNES.cz

Vzdoba vyla piblin na sto tisc korun a co se energie te, tak dva msce svcen vyjdou dov na pt tisc korun, k Jakub Palach, len rodiny, kter vlastn vnon dm v Tanovicch v Moravskoslezskm kraji. Vzdoba zde svt kad den od 4:30 do 22:10 hodin a pak rno, z od 27. listopadu a do 24. ledna 2022.

Dm rodina zdob ji deset let. V roce 2012 zanal Jakubv otec se dvma sty rovkami, dnes na dom z pes 34 980 LED svtel. Patme mezi ty, kte pili o svho dodavatele Bohemia Energy. Pokud ns tady toto nepoloilo, tak u nic. Vzdobu chceme zachovat i na dal roky a mu vm ct, e pt rok bude na dom svtit jet vce rovek ne dnes, popsal za rodinu Jakub.

Kde se v Tanovicch vzalo naden do svteln dekorace? Jeliko strc ije ji pr let v Americe, tak samozejm inspirace nepochz jen z esk republiky, ale i z dalekch krajin. Zkrtka jsme milovnci Vnoc a jsme rdi, e vem se n dm lb. Radost dt, kter kad den jezd dm obdivovat, zaheje na srdci, vysvtlil Jakub Palach.

Zsobu svtlek jsme nakupovali v rmci nkolika let, take stka se rozloila a nebyla najednou pli vysok. Co se te provoznch nklad, jedn se zejmna o LED diody, take ty nejsou zas tak dramatick. D se to zvldnout, uvedl 22let student Daniel, kter se svou rodinou zdobil dm v obci Vtruice nedaleko Prahy. Jejich vnon vzdoba pr t destky metr kabel s rovkami, co v pepotu vychz dov na tisce svtlek.

Jejich domov z od prvn adventn nedle a do konce ledna ppadn jet sten i v noru, pokud se rodin nechce s vzdobou louit, jak Daniel popisuje. Svt nkolik hodin veer a pot rno. Je to prost pkn, vypad to dobe. V dnen ponur dob je poteba si tu radost udlat. Kolemjdouc lid si to tak chvl, popsal mlad mu. Nazdobit dm rodin trv zhruba dva vkendy. Necel, dodv Dan s tm, e ji vd, jak si prci usnadnit.

To v Tanovicch samotn ppravy zanaj ji od srpna, kdy se od nvrhu zan postupovat a k samotnmu rozsvcen. V nvrhu promlej styl vzdoby, barvu svtel i prv celkov finann monosti. Se samotnm zdobenm zanme bhem jna, kdy se instaluj prvn rovky. V prvn plce listopadu pak pijede ploina a zdobme tam, kam ebk nedoshne, zejmna stromy a stechu domu, sdlil Jakub Palach.

Rekordmani ve svtlkch

V Libianech v Pardubickm kraji, kde minul rok manelHloukovi doshli svm rozzenm domem a na zpis do esk knihy rekord udrovanou agenturou Dobr den, se i letos svt a to kad den mezi 17. a 22. hodinou. Manel jet netu, zda letos budou opt soutit o rekordy, akoliv svtlek maj daleko vce ne minul rok. Letos je jich pes 154 tisc, co je o jednu tetinu vce ne v roce 2020.

Pohled na dm v roce 2020, kdy zskal zpis do knihy eskch rekord:

Dm bychom si nazdobili i jen pro sebe. A to, e oteveme brnu veejnosti, u je malikost, kaj Petra a Tom. Se zdobenm zanaj od z, vnuj se mu ve volnm ase po prci.

Vnon dm v Libianech. Za rok 2020 obdrel zpis do esk knihy rekord za nejvt vnon vzdobu.

Dm v Libianech zdob rodina pravideln kadou zimu odroku 2017. Zdraovn elektiny se rodiny pr nevyhnuteln dotkne, nicmn kvli bnm spotebim v domu, nikoliv kvli vnonmu osvtlen. Vechno to jsou LED rovky, take ta spoteba nen nijak hrozn. Zhruba 1,65 kWh, za msc svcen to vyjde zhruba na 2 500 korun, uvedl Tom.

I v Libianech ozdobou chtj dlat radost jinm lidem. J jsem s mamkou od mala dvala svtlka vude. Sice jsme bydleli v byt, ale i tak nm ve svtilo. Tak mi to i njak zstalo a kdy jsme si s manelem podili barek, tak bylo i vce prostoru na zdoben, k Petra. Lokalita je tak vyhledvan, e obec zapjila pro nvtvnky mc k ozdobenmu domu i sv parkovit, kter se nachz na jejm kraji.

Rozzen vesnice

Vjimenm zpsobem pojali ztvrnn vzdoby v Kladrubech v eleznch horch pobl Libice nad Doubravou. Tady zdob msto domu celou vesnici. Svt zde denn od 17 do 19 hodin a to do svtku T krl 6. ledna. Designr vzdoby Ji tekl zdrazuje, e se jedn o esk Vnoce, take ve vesnici najdete napklad ladovsk motivy: betlm s postavikami muzikant, ponocnho i paska s ovcemi. Ve vnon vesnici znj koledy a cinkaj zvony.

Vesnice funguje kad rok, motivac je radost nvtvnk. Podle Jiho tekla je realizace pracn a trv stovky hodin. Zajiuj si ji sami chalupi a obyvatel Kladrub. Vzdoba t modern solrn a LED systmy, dle 50 luceren i pochodn a domy jsou takt podsvcen RGB reflektory.

Jedn se o emotivn zleitost. Lid si sem chod zazpvat koledy jen tak pod irm nebem, uvedl tekl. Pomoc s drbou a provozem projektu se d bu dobrovolnm pspvkem do mstn kasiky, nebo zakoupenm vnonch pernk i znakovch ozdob s motivy kladrubsk vesniky.

We wish to thank the writer of this article for this outstanding material

Mme LED svtla, dra energie nm radost nevezme, kaj vnon zdobitel – iDNES.cz

Bofads