HDP ve 3. tvrtlet mrn rostl, rychlej vkon brzd problmy prmyslu – iDNES.cz

Podle S byla hlavnm tahounem spoteba vldy i domcnost a investice firem.Naopak pokles nastal ve vvozu zbo acelkov tlum zahranin poptvky tak ovlivnil rst ekonomiky vrazn negativnm zpsobem.

Z pohledu jednotlivch obor se pes lto nejvce dailo odvtv obchodu, dopravy, ubytovn a pohostinstv. Na tempu nabralo i stavebnictva vtina odvtv slueb.

Vvoj esk ekonomiky v ase. Zdroj dat: S

Statistiky oznmen rst se pohyboval na spodn hranici oekvn ekonom. Ti pedpovdali meziron prstek o 2,8 a 3,4 procenta.

Rozpoet se schodkem 377 miliard neprojde, esko ek provizorium

Podle editele odboru nrodnch t S Vladimra Kermieta pokraovalo ve 3. tvrtlet zotaven esk ekonomiky po koronavirov pandemii. Nejvce si polepila odvtv obchodu a slueb, uvedl. Upozornil ale, e mrn pokles zaznamenal zpracovatelsk prmysl, kde se projevil nedostatek komponent. Velk st nedokonen produkce skonila v zsobch, co se naplno promtlo do negativnho salda zahraninho obchodu, dodal Kermiet.

Jak uvd analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht, zahranin obchod doshl v srpnu mimodn vysokho deficitu ve vi 28 miliard korun.

Problmy vykompenzovalo svin tempo spoteby domcnost, dohnn ztrt v sektoru slueb bhem letnho obdob a tak tvorba hrubho kapitlu. Podporou byla i spoteba vldy. Nebt komplikac na stran nabdky, byl by rst ekonomiky pravdpodobn vy, komentuje to Vagenknecht.

Chyb soustky i materily

Ekonomov se shoduj na tom, e rychlejmu zotavovn ekonomiky brn problmy v prmyslu, a to zejmna v automobilovm sektoru.

Leton rst HDP nepekro ti procenta, jak se zdlo jet v polovin roku. Vzhledem k vvoji pandemie, problmm v prmyslu a energetick krizi bude nakonec spch, pokud tuzemsk ekonomika v letonm roce vzroste alespo o 2,5 procenta, mn Jakub Seidler, hlavn ekonom esk bankovn asociace (BA).

koda Auto na dva tdny zastavuje vrobu. Pojede jen linka v Kvasinch

Podle ekonoma Komern banky Martina Gutlera jsou nejvt brzdou vkonu problmy automobilek. Je to spojeno s celosvtovm nedostatkem zkladnch materil a vstup do vroby, jejich nabdku i nadle omezuj pekky spojen s koronavirovou pandemi. Vrobcm automobil chyb zejmna ipy, v dsledku eho ada z nich musela ve tetm tvrtlet pistoupit k omezen i plnmu peruen vroby. Tento negativn vliv pravdpodobn petrv tak po velkou st tvrtho kvartlu, upozoruje Gutler.

Na zlepen situace to zatm nevypad

Akoli dnen slo nepatrn zaostalo za konsensulnm odhadem, lze jej do jist mry stle hodnotit pozitivn, protoe nebylo mon vylouit ani podstatn slab rst. ada odhad dokonce pedpokldala jen stagnaci ekonomiky ve tetm tvrtlet. Z tohoto titulu tak dnen slo je stle jet pzniv, navzdory tomu, e jde jen o pedbn odhad, kter jet me bt revidovn, uvd Seidler z BA.

Ekonom nicmn druhm dechem dodv, e ekonomick vhled do konce roku pli optimismu nepin. Problmy v subdodavatelskch etzcch se dle veho do konce roku nezlep, do toho se pidv energetick krize, kter citeln dopadne na adu firem i domcnost. Pokud pidme zhorujc se pandemickou situaci, je zejm, e ani rst v poslednm tvrtlet nebude pli oslujc, uvd Seidler. Dosaen pedpandemick rovn rstu HDP se tak tmto oddaluje a na konec ptho roku, dodv ekonom.

Lid si za proud piplat, nemli by ale kvnout na kadou nabdku, rad ER

K aktuln statistice se vyjdil i Svaz prmyslu a dopravy R. Podle nj se podniky sna reagovat na aktuln nepzniv podmnky, jene ne vdy to jde. Negativn bariry, jako je rst cen vstup, nedostatek komponent i zamstnanc, o kterch se nkolik msc bavme, stle vce a konkrtnji dopadaj na adu firem a rznch oblast ekonomiky, zdrazuje prezident svazu Jaroslav Hank.

Pro leton rok jsme odhadovali, e HDP poroste pes ti procenta. To u te bohuel neplat a budeme muset nai predikci aktualizovat. Nyn se meme spe bavit o tom, e by bylo hezk, kdyby se podailo doshnout alespo na rst kolem dvou procent, a i to je s velkm otaznkem. Uvidme, jak budou vsledky v zvru roku a jak omezen vroby v automotive tento rst jet zbrzd, uvd Hank.

Veprostupujc zdraovn nakonec me svzat ruce hlavnmu tahounovi souasnho rstu, tedy domcnostem a jejich utrcen. Rst cen energi se me negativn propsat i do spoteby domcnost, upozoruje ekonom esk spoitelny Ji Polansk ve sv analze.

We would like to say thanks to the writer of this short article for this amazing content

HDP ve 3. tvrtlet mrn rostl, rychlej vkon brzd problmy prmyslu – iDNES.cz

Bofads